KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA
OPIEKUN W DPS
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
e-Learning: SKYPE
biuro@socjoterapia.org

REKRUTACJA 2019/2020
Szanowni Państwo
Policealna Szkoła Socjoterapii dla Dorosłych i Młodzieży rozpoczyna kolejną rekrutację na kierunki:

•Terapeuta zajęciowy
•Opiekunka dziecięca z diagnozą, terapią i rehabilitacją dziecka z niepełnosprawnością
•Asystent osoby niepełnosprawnej
•Opiekun w domu pomocy społecznej
•Opiekun osoby starszej
•Opiekunka środowiskowa


Początek zajęć wrzesień/październik 2019r.
Informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem
94/3433570 lub 797 284 644.
Termin składanie podań do 30 sierpnia 2019r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
KARTA ZGŁOSZENIAHOME
O SZKOLE
INFORMATOR 2019/2020
KURSY KWALIFIKACYJNE
REKRUTACJA 2019
UMOWA/KARTA ZGŁOSZENIA
KADRA PEDAGOGICZNA
MATERIAŁY DO POBRANIA
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
KOREPETYCJE
KONTAKT
POMOC DLA CZARUSIA