KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA
OPIEKUN W DPS
NOWE KIERUNKI 2015
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
NOWA OFERTA
(W PRZYGOTOWANIU)!
AKADEMIA SENIORA
AKADEMIA DZIECKA
OKE POZNAŃ

AKADEMIA DZIECKA

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2015/2016 nasza placówka edukacyjna oferuje atrakcyjne formy kształcenia dla dzieży i młodzieży.

Pragniemy stworzyć każdemu szansę kształcenia na najwyższym poziomie bez względu na wiek oraz posiadane umiejętności.

Wobec powyższego Policealna Szkoła Socjoterapii w nowym roku szkolnym realizuje edycję specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów psychoedukacyjnych tj.:

*Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom
*Samoobrona dla dzieci i młodzieży- Krav Maga
*Nauka języków obcych: angielski, niemiecki, włoski
*Sprawny Umysł - Trening pamięci i szybkiego czytania
*Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów w szkole
*Leczenie uzależnień: alkohol, narkotyki, internet i seks
*Terapia dzieci-młodzieży zaburzonych i chorych psychicznie
*Trening skutecznej komunikacji - trening niwelowania agresji
*Dziecko Niepełnosprawne w rodzinie - Terapia Rodzin Osób Niepełnosprawych

Powyższe zajęcia psychoedukacyjne prowadzone są przez certyfikowanych trenerów, psychologów, terapeutów, którzy posiadają przynajmniej 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych.

Nasza kadra dydaktyczna prowadzi szereg konsultacji specjalistycznych z zakresu pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapii i rehabilitacji, agresji, sytuacji rozwodu, konfliktu i uzależnień (patrz Zakładka Usługi specjalistyczne)

Szczegółowe informacje udziela Sekretariat Policealnej Szkoły Socjoterapii pod numerami:
*94/343 35 70
*502 503 814


HOME
O SZKOLE
INFORMATOR 2015/2016
KURSY KWALIFIKACYJNE
REKRUTACJA
KARTA ZGŁOSZENIA
KADRA PEDAGOGICZNA
MATERIAŁY DO POBRANIA
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
KONTAKT
POMOC DLA CZARUSIA
KRAV MAGA KOSZALIN