KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA
OPIEKUN W DPS
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
ASYSTENT RODZINY
e-Learning: SKYPE
biuro@socjoterapia.org

KADRA PEDAGOGICZNA
POLICEALNEJ SZKOŁY SOCJOTERAPIIDYREKTOR SZKOŁY
mgr Tadeusz Bolimowski

tadeusz.bolimowski@gmail.com

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
mgr Tomasz Parafiniuk

parafiniuk.tomasz@gmail.com

Sekretariat Szkoły
mgr Teresa Szymańska

tel. 797-284-644, (94)343-35-70
biuro@socjoterapia.org
SKYPE:biuro@socjoterapia.org

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
mgr Bohdan Statkiewicz
mgr Marek Sieklucki
mgr Elżbieta Rudnicka
mgr Teresa Łęga
mgr Tomasz Parafiniuk
mgr Leszek Nowaczyk
mgr Zenona Glanc
mgr Anna Burdziej

Nauczyciele przedmiotów kierunkowych
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Stanisław Jarzębowski
mgr Zdzisław Stadnik
mgr Aleksandra Paciuch
mgr Izabela During
mgr Daria Rusin
Terapeuta Krystyna Kruk

Konsultant społeczny ds. Jakości Kształcenia
mgr Marzena Górzyńska


HOME
O SZKOLE
INFORMATOR 2018/2019
KURSY KWALIFIKACYJNE
REKRUTACJA 2018
UMOWA/KARTA ZGŁOSZENIA
KADRA PEDAGOGICZNA
MATERIAŁY DO POBRANIA
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
KOREPETYCJE
KONTAKT
POMOC DLA CZARUSIA