KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA
OPIEKUN W DPS
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
ASYSTENT RODZINY
e-Learning: SKYPE
biuro@socjoterapia.org

Początki Policealnej Szkoły Socjoterapii to lata1993/4, kiedy na koszalińskim rynku edukacyjnym pojawiło się Pomorskie Centrum Edukacji Komputerowej „icMax”. Prywatna placówka edukacyjna przy dużej koszalińskiej firmie informatycznej realizująca od początku swego istnienia misję upowszechniania technologii informatycznej i edukacji informatycznej na lokalnym rynku pracy.

Współpraca z ośrodkami autoryzowanymi takimi jak: Unizeto Szczecin, Edusoft Warszawa, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej dla Nauczycieli, COMBIDATA POLAND zaowocowała szeregiem szkoleń autoryzowanych w zakresie Microsoft'a, Novell`a, Lotus'a oraz Corel`a i była początkiem przekształcenia placówki kształcenia ustawicznego w Policealna Szkołę Zawodową dla Młodzieży i Dorosłych w zakresie zawodu Technika Informatyka.

Na początku lat 2001/2002 formuła kształcenia policealnego została wzbogacona o kolejny kierunek zawodowy Pracownika socjalnego, który zapoczątkował przekształcenie profilu kształcenia z kierunku informatycznego na kierunki socjalno medyczne. W kolejnych latach pojawiły się nowe kierunki zawodowe jak Asystent osoby niepełnosprawnej i kierunek medyczny Terapeuta zajęciowy.

W ofercie tej grupy kierunków „socjalnych” są również, cieszące się mniejszym zainteresowaniem Opiekun w domu pomocy społecznej, czy Opiekunka środowiskowa. Lata 2002/2015 to szukanie nowych kierunków kształcenia, kontynuacja w/w i powolne skupianie się na problematyce kształcenia kadr dla placówek szeroko rozumianej pomocy społecznej, głównie na lokalnym rynku pracy. Nasi Absolwenci to pracownicy szeregu instytucji takich jak Warsztaty terapii zajęciowej, Domów pomocy społecznej, Środowiskowych domów samopomocy, Miejsko gminnych ośrodków pomocy społecznej, Świetlic terapeutycznych, Szpitali itp.

Przez ostatnią dekadę wokół Szkoły zgromadziła się fachowa kadra dydaktyczna realizująca podstawę programową dla w/w zawodów, specjaliści w sferze pomocy społecznej, osoby łączące wiedzę merytoryczną z praktyką zawodową. Na co dzień pracujący, nierzadko kierujący placówkami pomocy społecznej. Coraz częściej w ramach realizacji treści programowych byli Absolwenci szkoły uczestniczą w procesie kształcenia kadr swoich młodszych kolegów i koleżanek dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Ostatnie lata to zmiany w szkolnictwie zawodowym, zmiany treści programowych, egzaminy dyplomowe zewnętrzne Słuchaczy zdawane przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Należy wspomnieć, że Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie, jest Upoważniona przez OKE Poznań do przyjmowania egzaminów dyplomowych tak pisemnych jak i praktycznych w siedzibie Szkoły, w Koszalinie.

Reasumując ,Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży i Dorosłych jest niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej (w rejestrze Prezydenta Miasta Koszalina), jako placówka pracy pozaszkolnej jest w Rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szczecinie.


HOME
O SZKOLE
INFORMATOR 2018/2019
KURSY KWALIFIKACYJNE
REKRUTACJA 2018
UMOWA/KARTA ZGŁOSZENIA
KADRA PEDAGOGICZNA
MATERIAŁY DO POBRANIA
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
KOREPETYCJE
KONTAKT
POMOC DLA CZARUSIA